Monthly Archives

March 2013

Aðalfundur

By | Fréttir | No Comments

Aðalfundur samtaka sykursjúkra verður haldinn fimmtudaginn 21.mars 2013 kl.20. Fundarstaður: Hátún 10, 9.hæð (VESTUR turn) Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf Félagsmenn fjölmennið og takið þátt í starfi ykkar félags. Kaffiveitingar.

Breytt greiðsluþátttökukerfi vegna lyfja.

By | Fréttir | No Comments

Eins og margir hafa orðið varir við hafa undanfarna daga birst fréttir af væntanlegu nýju fyrirkomulagi við greiðsluþátttöku hins opinbera í lyfjakostnaði. Ekki er um nýjar hugmyndir að ræða. Þessar breytingar hafa verið í vinnslu í 5-6 ár og stóran hluta tímans með þátttöku fulltrúa sjúklinga. Hafa sjónarmið okkar því komið inn í vinnuna og tillögurnar eins og þær líta út núna mun betri fyrir okkur en upphaflega leit út fyrir. Eitt af því sem hvað mest hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina við núverandi kerfi er að það mismunar sjúklingum eftir sjúkdómum þar sem tiltekin lyf við ákveðnum sjúkdómum hafa verið niðurgreidd að fullu meðan önnur mikilvæg lyf við öðrum sjúkdómum gera ráð fyrir kostnaðarhlutdeild sjúklingsins. Tilgangur breytinganna er því að auka jafnræði einstaklinga við kaup á lyfjum. Kerfið verður einfaldara og þeir sem mest þurfa á lyfjum að halda munu í flestum tilfellum greiða minna en áður. Núna er kerfið þannig að ekkert hámark er á þeim kostnaði sem sjúklingar geta þurft að taka á sig við lyfjakaup. Nýja kerfið byggir á þrepaskiptri greiðsluþátttöku þar sem hver einstaklingur greiðir hlutfallslega minna eftir því sem lyfjakostnaður hans eykst innan tólf mánaða tímabils. Þeir hópar sem munu koma illa út úr þessum breytingum eru þeir sem nota dýr lyf sem hafa verið að mestu eða öllu niðurgreidd, t.d. insúlín og flogaveikilyf, en nota ENGIN önnur lyf til viðbótar. Hjá þessu fólki verður um að ræða ansi stórt stökk í greiðslum. Þeir sem nota þessi lyf ásamt einhverjum öðrum sem þeir hafa hingað til þurft að greiða munu annað hvort ekki finna neina breytingu eða þá að þeirra kostnaður mun í raun lækka. Öll lyf sem fólk kaupir gegn lyfseðli fara inn í sama pottinn. Í vinnuferlinu hefur verið rætt um ýmsa möguleika á því að koma til móts við þetta fólk sem lendir í kostnaðaraukningu, t.d. með því að dreifa þessum upphafskostnaði með einhverju hætti. Við hjá Samtökum sykursjúkra munum að sjálfsögðu ítreka við Sjúkratryggingar Íslands og Velferðarráðuneytið okkar athugasemdir og birta fréttir af viðbrögðum yfirvalda við þeim athugasemdum. Á slóðinni hér fyrir neðan er hægt að sjá hvernig tillögurnar líta út í augnablikinu, og við viljum ítreka að hér er ennþá um TILLÖGUR og DRÖG að ræða, ekki endanlega útfærslu og margt getur átt eftir að breytast. Enn er talað um að breytingarnar eigi að taka gildi í maí, en það getur líka átt eftir að breytast, í millitíðinni munu jú koma nýjir ráðherrar og nýtt þing. Http://www.sjukra.is/lyf-og-hjalpartaeki/lyf/nytt-greidsluthatttokukerfi-vegna-lyfja-i-vaentanlegt/